FAQ

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de appartementen in Pontsteiger en de inschrijfprocedure.

Inschrijven

Hoe kunt u zich inschrijven voor de woningen?

Hieronder leggen wij uit welke stappen u gaat doorlopen.
Stap 1: Maak een account aan.
Stap 2: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens in in het digitale account.
Stap 3: Selecteer de woningen van uw voorkeur en bepaal uw top 6.
Stap 4: Voeg de financiële en persoonlijke documenten toe in het digitale account.
Stap 5: Het verhuurteam controleert uw gegevens en doet een creditcheck.
Stap 6: Is uw dossier compleet en akkoord? Op basis van animo en uw persoonlijke woonvoorkeur wijzen wij u een woning toe.
Stap 7: Accepteer de woning.
Stap 8: Teken uw huurcontract digitaal of bij ons op kantoor.
Stap 9: Neem een kijkje in de modelwoning.
Stap 10: Neem uw sleutel in ontvangst!

Wanneer komt u in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Pontsteiger dient u te voldoen aan de inkomensnorm. Bereken gemakkelijk wat u per maand kunt besteden met de huurlastencalculator.

Vervolgens start u uw digitale inschrijving door te klikken op de button ‘Nu inschrijven’. Let op: één inschrijving is voldoende, ook als u met partner huurt. Gebruik bij uw inschrijving wel twee verschillende e-mailadressen.  Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen op volgorde van binnenkomst.

Uiterlijk een week later ontvangt u een mail of telefoontje over de toewijzing. Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u alles vanuit huis organiseren. Via de digitale weg kunt u uw interesse kenbaar maken, uw voorkeuren doorgeven, uw gegevens achterlaten en de benodigde bijlagen uploaden.

Vanzelfsprekend staan wij u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als in persoon, bij het vinden van de voor u perfecte woning in Pontsteiger.

Wat zijn de voorwaarden om te mogen huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Pontsteiger toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:
Het bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

Bij 1 inkomen:

minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs onder € 1.500,-
minimaal 40x de kale maandhuur bij een huurprijs boven de € 1.500,-

Bij 2 inkomens:

samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren? Gebruik de huurlastencalculator.

Heeft u vragen over de voorwaarden? Of is geen van bovenstaande situaties op u van toepassing? Neemt u dan gerust contact op met ons verhuurteam.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

Indien u in loondienst bent:
Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Indien u gepensioneerd bent:
Uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en); (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).

Indien u eigen vermogen heeft:
Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deelt u het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij uw bruto jaarinkomen.

Indien u zelfstandig ondernemer bent:
Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.
Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomensberekening.

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren? Gebruik de huurlastencalculator.

Heeft u vragen over het berekenen van uw bruto jaar inkomen? Bent u bijvoorbeeld nog geen 2 jaar zelfstandige? Of is geen van bovenstaande situaties op u van toepassing? Neemt u dan gerust contact op met ons verhuurteam.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen? Wanneer is een borg van toepassing?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten. Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:
– U niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door verhuurder en/of
– U wel voldoet aan de inkomenseisen maar door toevoeging eigen vermogen en/of
– U uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen en/of
– U werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel en/of
– U vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is en/of
– U een arbeidsovereenkomst heeft voor een bepaalde tijd en/of
– U in uw proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hoe verloopt het digitale inschrijfproces?

Stap 1: Schrijf u in via de website.

Huurt u met zijn tweeen? Gebruik dan bij uw inschrijving twee e-mailadressen.

U ontvangt direct een e-mail. Stel uw wachtwoord in van uw persoonlijke Pontsteiger account (IDD)

(Let op: om privacyredenen klikt u, na het openen van bovenstaande link, eerst op de knop wachtwoord aanvragen; u ontvangt een aparte e-mail om uw wachtwoord in te stellen)

Stap 2: Dossier compleet maken

Zodra u uw wachtwoord heeft ingesteld vervolgt u in uw Pontsteiger account uw inschrijving. U kunt uw persoonlijke gegevens aanvullen. Vervolgens kunt u in de beveiligde omgeving van uw Pontsteiger account (IDD) de documenten uploaden die u nodig heeft voor het huren van een woning.

Door de juiste documenten te uploaden, maakt u uw dossier compleet. De woningen worden alleen toegewezen aan kandidaten met een voltooide inschrijving. Wilt u weten welke documenten dat in uw situatie zijn? Kijkt u dan hier bij de FAQ.

Ook kunt u uw woningvoorkeuren opgeven voor één of meerdere woningen. Via de woningzoeker kunt u precies zien waar de woningen zich in het gebouw bevinden. Twee tips: let erop dat u alleen woningen kiest die passen bij uw inkomen én geef alle woningen van uw voorkeur op. Dat vergroot uw kans op een woning aanzienlijk.

Toewijzing geschied op basis van binnenkomst.

Heeft u vragen over het digitale inschrijfporoces. Neem dan gerust contact op met ons verhuurteam, zij helpen u graag verder.

Hoe kan ik mijn documenten uploaden?

Via uw eigen digitale account kunt u digitaal alle benodigde gegevens in een beveiligde omgeving uploaden.
Maak veilige kopieën van documenten.
• Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
• Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning Pontsteiger”
• Haal het BSN-nummer op documenten door.

Zorgt u ervoor dat u duidelijk leesbare PDF-bestanden upload. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voegt u deze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van uw bestanden niet groter is dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat u kunt uploaden.

Heeft u een medehuurder? Dan upload u de documenten van uw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Kan ik als student een woning huren? Kunnen familieleden garant staan?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Er worden dan ook geen garantstellingen door derden (bijvoorbeeld ouders) geaccepteerd.

Neem contact op met ons verhuurteam als u hier vragen over heeft. Mogelijk zijn er andere opties voor u.

Welke stukken dien ik te uploaden in het digitale dossier en op welke wijze?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij u, zodra u uw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in uw eigen persoonlijke online account (IDD). Om het makkelijker voor u te maken, vragen  we in uw persoonlijk account alleen naar de documenten die in uw situatie van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.

Maak veilige kopieën van uw documenten:

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
 • Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning Pontsteiger”
 • Haal het BSN-nummer op uw documenten door

Zorgt u ervoor dat u duidelijk leesbare JPG of PDF-bestanden upload. Wanneer een document uit meerdere pagina’s bestaat, voegt u deze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van uw bestanden niet groter is dan totaal 32 MB. Dit is het maximum dat u kunt uploaden.

Wanneer u in loondienst bent:

 • Werkgeversverklaring (van beiden).
 • 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (van beiden).
 • 3x kopie bankafschrift met storting van salaris

Wanneer u gepensioneerd bent of een uitkering geniet:

 • De jaaropgave (afgelopen jaar) van uw pensioen/ AOW
 • 3x kopie bankafschrift met storting van pensioen/ AOW

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent:

 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (dezen opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2017
 • Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register

Wanneer (een deel van) uw inkomen afkomstig is uit eigen vermogen:

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Wanneer u een koopwoning op uw naam heeft staan:

Uw woning is verkocht:

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave(n) van hypotheekverstrekker
 • Hypotheekverklaring

U houdt de hypotheek aan (het inkomen dient voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen):

 • Jaaropgave(n) van hypotheekverstrekker Hypotheek verklaring van uw hypotheekverstrekker

Wanneer u een huurwoning heeft:

 • Verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder

Wanneer u inwonend bent:

 • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

Heeft u niet alle benodigde documenten of heeft u vragen hierover. Neem dan contact op met ons verhuurteam.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen op volgorde van binnenkomst.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaalt u maandelijks een voorschot servicekosten. Deze variëren per appartement tussen de € 90,00 en € 100,00 per maand. U ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Oplevering appartementen

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

Het gebouw maakt deel uit van een nieuwbouwproject dat nog afgebouwd moet worden. De eerste woningen worden 1 mei 2018 opgeleverd (laagbouw). De torenwoningen volgen gefaseerd tot in juni. De koopappartementen in de brug volgen daarna.

De definitieve ingangsdatum zal tijdig aan de huurder bekend gemaakt worden.

De huurwoningen worden eerder opgeleverd dan de koopwoningen. Het is goed mogelijk dat er in de eerste maanden na oplevering van de huurwoningen enige overlast is door algemene bouwwerkactiviteiten in en om het pand en, met name in de hoogbouw, in verband met het afbouwen van de koopwoningen(brug).

U kunt de bouw van Pontsteiger ook volgen via de facebookpagina.

Informatie appartementen

Kan ik de (virtueel) woningen bekijken? Is er een modelwoning?

Ja, u kunt de modelwoning bezichtigen. Naast de bouwplaats is een volledig woning van Pontsteiger nagebouwd.

Helaas zijn er tot op het moment van sleuteloverdracht géén mogelijkheden om het project te betreden en individuele woningen te bekijken. De verhuur vindt plaats vanuit de modelwoning en vanaf tekening.

We plaatsen in ieder geval vaak foto’s van de bouwprojecten op onze Facebook pagina, leuk om te volgen!

Van de 150 m2 appartementen is ook een 360 graden of vr tour gemaakt. Kijk met uw mobiel virtueel rond.

Hoe ziet de buitengevel van Pontsteiger eruit?

De architect, Arons & Gelauff, heeft verschillende kleuren gevelstenen gebruikt in het ontwerp. De gevel zal afhankelijk van de stand van de zon, een variërend groene tot gouden glans krijgen.

Door het 3D Bouw Informatie Model (BIM) weten wij dat het gebouw 347.698 tegels heeft. Deze zijn onderdeel van de gevelplaten en ‘gebakken en geglazuurd’ door een oer-Nederlands familiebedrijf de Koninklijke Tichelaar in Makkum. De tegels hebben verschillende tinten groen, messing en bruin. Onder invloed van zonlicht verandert het gebouw van kleur: “als een kameleon”.

Hoe worden de muren afgewerkt?

De wanden worden afgewerkt met glad glasvliesbehang met één laag sauswerk in een witte kleur.

In nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen? Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

Alle woningen worden voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een luxe badkamer. Omdat smaken verschillen, zijn appartementen met verschillende types uitgerust.

De luxe badkamer wordt uitgerust met een inloopdouche, dubbele wastafel en elektrische handdoekenradiator. Sommige badkamers hebben een tweede toilet en/of een bad. Het sanitair is van het merk Sphinx (serie 345).

De kleurstelling van de badkamers verschilt en is per woning terug te vinden in de prijslijst. Alle badkamers hebben witte basis wanden (Mosa tegels). De vloer en de wand met de wastafel hebben een accentkleur. Er zijn drie kleurmogelijkheden:

 • Badkamer grijs – deze badkamer heeft een strakke uitstraling met grijze tegelstroken op de vloer die doorlopen in de accentwand.
 • Badkamer beige – deze badkamer heeft een warme uitstraling met een accentwand van tegelstroken in 2 verschillende beige- en bruintinten en 3 formaten. Op de vloer liggen beige tegels van 450×450.
 • Badkamer beige variant – deze badkamer heeft een warme uitstraling met tegelstroken in 3 verschillende beige- en bruintinten en 4 formaten op de vloer die doorlopen in de accentwand
 • (een aantal beige variant badkamers zijn voorzien van een beige tegelvloer van 450×450).
 • Toiletten hebben dezelfde accentkleur op vloer en deel van de achterwand

In de modelwoning richten we de badkamer in als een ‘badkamer grijs’ en het toilet wordt uitgevoerd met de beige kleurstelling zodat u dit vooraf kunt bekijken.

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

De keuken is van het gerenommeerde, Duitse merk Leicht en wordt voorzien van inbouwapparatuur van Siemens. De greeploze keuken wordt voorzien van een keramisch blad dat hitte- en krasbestendig is. De keuken omvat de volgende inbouwapparatuur:

 • Quooker voor direct kokend water
 • Vaatwasmachine
 • Inductiekookplaat met een flexzone
 • Combinatie magnetron / stoomoven
 • Combinatie magnetron / hete lucht oven
 • Koelkast
 • Vrieskast met drie laden
 • Afzuigkap (recirculatie)

De keukenapparatuur is voorzien van ‘Home Connect’, dit wil zeggen dat de apparatuur middels een app op afstand bedienbaar is.

De opstelling (met en zonder eiland) en kleurstelling van de keukens verschilt per woning en is terug te vinden in de prijslijst.

Er zijn drie kleurmogelijkheden:

Keuken wit/betonblad: de keukenkastjes zijn mat wit met een betonlook-blad.

Keuken wit/marmerblad: de keukenkastjes zijn hoogglans wit met marmerlook-blad.

Keuken antraciet donkergrijs/grijsblad: de keukenkastjes zijn antraciet met een mat antraciet-blad.

Voor extra beeldmateriaal verwijzen we u graag naar de individuele woningpagina’s.

Hoe wordt het balkon opgeleverd?

Het balkon is een mooie combinatie van hout en beton. De vloer bestaat uit mooie, grote antraciet tegels van 60 x 60 centimeter, het plafond bestaat uit een constructie van houten latjes inclusief verlichting.

U bent vrij om het balkon in te richten naar eigen smaak. Uiteraard zonder dat uw buren hier last van hebben. Er mogen geen planten(bakken) over de reling worden gehangen en er mag niet op worden gebarbecued.

Waar bevindt zich de wasmachine-aansluiting? Wat is hotfill?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de berging in het appartement.

Het betreft een hotfill aansluiting; dit is een voorschakelapparaat aangesloten op zowel de koud- als de warmwaterkraan. Vervolgens wordt er één slang op een reguliere wasmachine aangesloten. Het voorschakelapparaat regelt de watertemperatuur automatisch. Omdat ongeveer 75% van het totale energieverbruik van uw wasmachine gaat naar het verwarmingselement kunt u met een hotfill aansluiting uw energieverbruik flink beperken.

 

Wat voor binnendeuren worden er toegepast?

De binnendeuren zijn luxe afgewerkt. De kozijnen zijn van hout, met stompe binnendeuren van het merk Svedex.

Kan ik mijn fiets veilig parkeren in Pontsteiger?

Ja, de ondergelegen parkeergarage beschikt over een fietsenstalling (easylift systeem). Iedere woning krijgt circa drie plaatsen toegewezen. Er wordt van de bewoners verwacht dat zij hun fiets in fietsenstalling plaatsen. Om het u dan ook zo gemakkelijk mogelijk te maken, is de fietsenstalling eenvoudig te bereiken via een luxe elektronische rolband. De fietsenstalling biedt uitsluitend ruimte voor reguliere fietsen; bakfietsen kunnen niet worden gestald.

Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden als ik in Pontsteiger wil huren?

Ja, hoog in de toren kan er, bij harde wind, beweging ervaren worden. Dit is inherent aan wonen op deze hoogte en brengt geen veiligheidsrisico’s met zich mee.

Ook ligt Pontsteiger aan het IJ, de entree van de stad Amsterdam voor de scheepvaart en onder meer de plek waar grote passagiersschepen in en uit varen. Dit zult u allemaal van dichtbij kunnen ervaren. Dit kan mogelijk wat geluidsoverlast geven.

Is er een aparte berging of box bij de woning?

Elk appartement heeft de beschikking over een eigen (externe) berging. Daarnaast is er in de ondergelegen garage een fietsenstalling met circa drie plekken per woning.

Wat zijn de parkeermogelijkheden?

Parkeren is mogelijk onder het gebouw, er zijn een beperkt aantal parkeerplekken te huur. De huurprijs van een plek is ca. € 150,- per maand exclusief servicekosten. De woningen van het type I met drie slaapkamers worden standaard met één parkeerplaats opgeleverd. Bij de overige appartementen kan men kiezen voor wel of geen parkeerplaats. In de parkeergarage zijn circa 20 parkeerplaatsen beschikbaar met een mogelijkheid tot het elektrische opladen van een auto. Deze parkeerplaatsen worden ‘first come, first serve’ verhuurd. Huurders dienen wél aan te tonen daadwerkelijk te beschikken over een elektrische auto.

De Pontsteiger garage bereikt u via de Kistdamgarage met een toegangskaart. De Kistdamgarage is een gemeentelijke garage bedoeld voor de omwonenden uit de Spaardammerbuurt. Tijdens spitstijden kan het zo zijn dat u enkele minuten moet wachten alvorens u de parkeergarage in of uit kunt. Via de Kistdamgarage heeft u toegang tot de Pontsteiger-garage. Scooters en motoren mogen vooralsnog niet de parkeergarage in.

Let op: bewoners van Pontsteiger krijgen geen parkeervergunning op straat.

Hoe duurzaam is het gebouw?

Pontsteiger is een moderne ontwikkeling waarin rekening is gehouden met vele duurzaamheidseisen.

 • Het gebouw heeft een laag Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0.25. Dit wordt bereikt door o.a. zonnepanelen op het dak ten behoeve van de algemene ruimten, een hoge isolatiewaarde van het dak en de onderzijde van de vloeren op de eerste etage.
 • In alle algemene ruimten wordt LED verlichting toegepast
 • De liften zijn voorzien van een systeem waarmee de vrijkomende energie wordt teruggewonnen en teruggegeven aan het elektriciteitsnet of op andere wijze nuttig wordt hergebruikt
 • De woningen zijn voorzien van een WTW systeem. Een ventilatiesysteem met een Warmte Terug Win unit, wat betekent dat er zo min mogelijk energie verloren gaat.
 • Al het hout dat is toegepast heeft het FSC of PEFC keurmerk.
 • Er komen 20 parkeerplaatsen voor elektrische auto’s en er is een mogelijkheid om dit met 20 parkeerplaatsen uit te breiden.
Hoe is de verwarming van het appartement geregeld?

Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming en topkoeling en zijn aangesloten op stadsverwarming (collectief verwarmingssysteem). Dit systeem zorgt voor zowel warmte- als warm watervoorziening. De appartementen beschikken daarom niet over een eigen CV-ketel en zijn volledig gasloos. Stadsverwarming is een schonere vorm van verwarming. Restwarmte wordt gebruikt om de appartementen te verwarmen.

Voor de stadsverwarming moet u zelf, bij NUON als vaste leverancier, een contract afsluiten. U betaalt aan NUON zowel vastrecht als verbruikskosten.

Moet ik nog een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

Ja, de nieuwbouw woningen worden zonder vloer opgeleverd. U dient zelf een vloer te (laten) leggen. Het is verboden om een gietvloer aan te brengen in de huurwoningen.

Aan uw vloerafwerking (hout, laminaat, PVC, etc.) zijn speciale eisen verbonden (o.a. warmte weerstand in verband met vloerverwarming en contactgeluidsisolatie).  In uw huurovereenkomst staat exact opgenomen waar de vloer in de door uw gehuurde woning aan dient te voldoen.

Omdat het niet is toegestaan om vloeren in uw woning te verlijmen neemt dit enige beperkingen in de vloerkeuze met zich mee. Het leggen van patroonvloeren zoals bijvoorbeeld visgraatvloeren wordt geadviseerd om deze niet zwevend te plaatsen i.v.m. met de grote kans op werking van en kiervorming in de vloer.

Om het u gemakkelijk te maken bieden wij een vloerenpakket aan in samenwerking met een gerenommeerde vloerenlegger voor een prachtig resultaat en een vloer die aan alle eisen voldoet.

Hoeveel entrees en liften zijn er in het gebouw?

In het totaal zijn er acht verschillende entrees. De hoogbouw heeft twee entrees, één per toren waarbij de koop- en huurwoningen een gescheiden toegang hebben. Iedere toren heeft twee liften. De laagbouw heeft totaal zes entrees met in totaal acht liften.

Is Pontsteiger goed bereikbaar?

Pontsteiger ligt heel centraal en is goed bereikbaar. Vanuit de garage rijdt u zo de Van Diemenstraat op, dit is één van de uitvalswegen vanaf het centrum naar de ring A10 (afslag 102).

Amsterdam Centraal station is vlak in de buurt, op nog geen vijf minuten fietsen. Bus 48 rijdt vanaf het Centraal Station in enkele minuten naar halte Houtmankade, vlak voor de deur.

Ook Amsterdam-Noord is snel bereikt met het gratis pontje vanaf Westerdoksdijk (de aanlegsteiger zal snel weer terugkeren naar de oorspronkelijk plek in de Houthaven).

Wat zijn de maandelijkse energiekosten (en overige bijkomende kosten)?

Naast de kale huurprijs en de servicekosten moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Uw individuele kosten voor energie zijn afhankelijk van uw verbruik. U kunt bij een energieleverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners in uw woning.

Daarnaast betaalt u als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing, etc. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekeringsadviseur.

Is er glasvezel en of internet/wifi in het gebouw?

Ieder appartement wordt voorzien van een glasvezel-aansluiting van Reggefiber. Dit is snel internet via een (beperkt aantal) aanbieder(s) naar keuze. U sluit zelf een abonnement hiervoor af. Ruim voor de sleuteloverdracht kunt u uw keuze voor een leverancier maken via www.eindelijkglasvezel.nl

Het internet wordt bekabeld aangelegd tot in uw meterkast. In uw meterkast kunt u een draadloos modem plaatsen.

Nieuwbouwwoningen van beton laten draadloos WIFI signaal niet altijd perfect door. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u versterkers in de woning plaatsen.

Zijn er rookmelders aanwezig in de appartementen?

Ja, in elke woning is een rook(brand)melder aanwezig. Pontsteiger voldoet aan alle laatst gestelde regelgeving met betrekking tot brandveiligheid. Zo heeft Pontsteiger onder, een betonnen gevel die getest is op brandoverslag en bestaan de appartementen uit verschillende compartimenten.

Is er een videofooninstallatie aanwezig?

Ja, alle woningen zijn voorzien van een videofooninstallatie met beeldverbinding.

Hoe is het toegangssysteem geregeld? Hoe werken de sleutels?

Afhankelijk van de ligging van het appartement heeft u toegang via een specifieke entree. Met een speciaal geprogrammeerde tag van Salto gaat de automatische toegangsdeur voor u open. Via de lift bereikt u de verdieping van uw woning. De voordeur van uw appartement opent met de tag, u hoeft alleen de deurknop nog om te draaien.

Wat voor ventilatie is er aanwezig?

De woningen zijn voorzien van een CO2 gestuurd WTW-systeem. Het Warmte Terug Win-systeem is een ideaal ventilatiesysteem dat zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Verbruikte lucht wordt uit het huis gezogen terwijl de frisse buitenlucht gelijktijdig het huis wordt ingeblazen. De warmte uit de afgezogen lucht wordt hergebruikt. Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en bovendien blijft de hele woning fris, zonder koude tocht of voelbare luchtstromen.

Services

Wat is de Pontsteiger Assistant? Welke services worden aangeboden in het gebouw?

In Pontsteiger staat de Pontsteiger Assistant elke dag voor u klaar! Een unieke service, exclusief voor de bewoners van Pontsteiger. Sleutels in het IJ laten vallen? De Pontsteiger Assistant regelt nieuwe voor u! Vrienden op bezoek? De Pontsteiger Assistant laat ze voor u binnen! Ook voor het regelen van een betrouwbare hulp in huis, het laten bezorgen van bloemen of het laten wassen van uw kleding en auto, kunt u bij de Pontsteiger Assistant terecht. Heeft u iets anders nodig? De Pontsteiger Assistant gaat above and beyond om u te helpen. Gewoon, via de Pontsteiger Assistant App, de website óf persoonlijk bij de Pontsteiger Assistant in het gebouw zelf.

U maakt al kennis met de assistent voordat u de sleutel krijgt.

Kortom: de Pontsteiger Assistant maakt wonen in Pontsteiger tot een exclusieve ervaring van ongekend niveau.

Heeft u vragen?

Meer informatie of vragen over huren in Pontsteiger? Neem dan gerust contact op met ons verhuurteam, of laat hiernaast uw gegevens achter en wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Route

Ons verhuurteam

Denise

Woonadviseur
06 83243912

Jeroen

Woonadviseur
06 83243912

Patricia

Woonadviseur
06 83243912

Hanneke

Vestigingsmanager
06 55707713

Alex

Woonadviseur
06 55707713

Monique

Woonadviseur
06 55707713
Volg Pontsteiger op Linkedin Volg Pontsteiger op Facebook
Neem contact op
Aanhef
Pontsteiger
Kwaliteit van Bouwinvest